Kurs instruktora siatkówki2009-10-12, 19:19

24 października rozpocznie się w hali POSiR kolejny kurs instruktora siatkówki. Organizatorzy kursu - Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach oraz FIRMA PHU SET Grzegorz Grządziel, ogłosili już nabór.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie i stan zdrowia pozwalający na udział w szkoleniu. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania uprawnień instruktora sportu piłki siatkowej. Absolwenci otrzymują legitymacje instruktora sportu wydaną przez Ministra Sportu i Turystki w Warszawie
Część ogólna - 70 godziny, część specjalistyczna - siatkówka - 104 godziny (piątek, sobota i niedziela). Łącznie daje to około 6- 8 weekendów.
Warunki naboru:
? dostarczenie podania - zgłoszenia; email; ggrzadziel@interia.pl
? potwierdzonej zgodności z oryginałem kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej
? zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia,
? dwóch zdjęć, 3.5 x4,5 cm ,
? sprawdzian umiejętności technicznych.
Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów, kolejności zgłoszeń, oceny umiejętności technicznych.
Z części ogólnej mogą być zwolnieni absolwenci AWF kierunek wychowanie fizyczne i studiów podyplomowych z w-f. W ramach opłaty zagwarantowane jest ubezpieczenie od nnw, koszulka sportowa, książka oraz inne materiały szkoleniowe; dvd, prezentacje, pliki komputerowe.
W sprawach organizacyjno - finansowych prosimy kontaktować się z doc. dr Grzegorzem Grządziel Tel 604 456 121, email; ggrzadziel@interia.pl
Powrót do listy artykułów.
Grafika przedstawia herb powiatu pszczyńskiego