Zaproszenie do złożenia oferty2019-11-07, 09:49

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie zaprasza do złożenia oferty na zadanie realizowane zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) pn.: "Wymiana Oświetlenia hali sportowej".

Szczegółowy zakres został określony w zapytaniu ofertowym znajdujący się w plikach do pobrania.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 24 grudnia br.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: e-mail: hala@posir.pszczyna.pl lub osobiście w terminie nie przekraczalnym do dnia 15 listopada br. do godziny 12.00.
Powrót do listy artykułów.
Grafika przedstawia herb powiatu pszczyńskiego