Ruszył nabór wniosków o przyznanie Nagród Starosty w dziedzinie sportu2021-12-31, 11:03

Do 31 stycznia 2022 roku można składać wnioski o przyznanie Nagród Starosty Pszczyńskiego dla zawodników, trenerów i innych osób za wysokie wyniki sportowe.

Nagrody Starosty Pszczyńskiego wręczone będą po raz trzeci. Do wyróżnienia można zgłaszać zawodników, trenerów oraz inne osoby osiągające wysokie wyniki sportowe w 2021 roku, zamieszkałe na terenie powiatu pszczyńskiego. Wystarczy wypełnić załączony obok wniosek oraz dołączyć wymagane załączniki.

W powiecie pszczyńskim nie brakuje sportowców, którzy osiągają imponujące wyniki i promują nasz powiat w kraju i poza jego granicami. - Nasi mieszkańcy w mijającym roku byli bardzo aktywni, rozwijali swoje sportowe talenty i zdobywali wspaniałe laury na arenach sportowych. Chcemy docenić ich wysiłek - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa regulamin uchwalony przez Radę Powiatu Pszczyńskiego, z którym warto zapoznać się przed złożeniem wniosku.

Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Pszczyńskiego należy złożyć lub przesłać do Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna (w przypadku nadesłania pocztą decyduje data wpływu) do 31 stycznia 2022 roku, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w 2021 roku.
Powrót do listy artykułów.
Grafika przedstawia herb powiatu pszczyńskiego