Cenniki wynajmu hali

Wysokość opłat za udostępnienie oraz korzystanie z obiektów sportowych
i rekreacyjnych Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie *)

 

I

Hala sportowa Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie

 

Kwartał I i IV

Kwartał II i III

1.

Osoby fizyczne i prawne z wyjątkiem celów określonych w poz. 6

1) cała powierzchnia hali

90,00 zł za 1 godz.

70,00 zł za 1 godz.

2) 2/3 powierzchni hali

70,00 zł za 1 godz.

50,00 zł za 1 godz.

3) 1/3 powierzchni hali

50,00 zł za 1 godz.

40,00 zł za 1 godz.

2.

Kluby sportowe i stowarzyszenia z siedzibą na terenie Powiatu Pszczyńskiego w celu prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą

 

60,00 zł za 1 godz.

 

50,00 zł za 1 godz.

3.

Szkoły ponadgimnazjalne

prowadzone przez Powiat Pszczyński

nieodpłatnie w ramach zajęć wychowania fizycznego w dni robocze

4.

Jednostki organizacyjne Powiatu Pszczyńskiego oraz powiatowe służby, inspekcje i straże:

1) Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej;

2) Komenda Powiatowa Policji oraz Komenda Powiatowa Państwowej

    Straży Pożarnej

nieodpłatnie

5.

Weteran i weteran poszkodowany za okazaniem dokumentu potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień

nieodpłatnie

6.

Osoby fizyczne i prawne na cele komercyjne

cała powierzchnia hali

opłata uzależniona jest od wielkości
i charakteru imprezy

7.

Kluby sportowe z siedzibą na terenie Powiatu Pszczyńskiego, uczestniczące w krajowych rozgrywkach II ligowych lub wyższych

cała powierzchnia hali

1 zł za 1 godz.

II

Salka gimnastyczna Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie

(antresola)

Kwartał I i IV

Kwartał II i III

1.

Osoby fizyczne i prawne

cała powierzchnia salki

40,00 zł za 1 godz.

30,00 zł za 1 godz.

 

2.

Kluby sportowe i stowarzyszenia z siedzibą na terenie Powiatu Pszczyńskiego w celu prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą

 

30,00 zł za 1 godz.

 

20,00 zł za 1 godz.

3.

Szkoły ponadgimnazjalne

prowadzone przez Powiat Pszczyński

nieodpłatnie w ramach zajęć wychowania fizycznego w dni robocze

4.

Weteran i weteran poszkodowany za okazaniem dokumentu potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień

nieodpłatnie

III

Wynajem szatni z natryskami

1.

Osoby fizyczne i prawne

szatnia z natryskami

1)      1 godz.

25,00 zł

IV

Salka konferencyjna Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie

1.

Osoby fizyczne i prawne

cała powierzchnia salki

30,00 zł za 1 godz.

V

Zajęcia aerobiku

1.

Bilet jednorazowy

10,00 zł

2.

Karnet (5 wejść)

40,00 zł

VI

Reklamy w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pszczynie

1.

Osoby fizyczne i prawne za 1 m2 powierzchni

1) do 10,00 m2

15,00 zł za 1 miesiąc

2) powyżej 10,00 m2

13,50 zł za 1 miesiąc

VII

Wynajem powierzchni użytkowej pod urządzenia vendingowe**)

Osoby fizyczne i prawne za 1 m2 powierzchni

min. 120 zł za 1 miesiąc

VIII

W wypadkach uzasadnionych interesem społecznym dyrektor Ośrodka może podjąć decyzję
o nie pobieraniu części lub całości opłaty informując o tym Zarząd Powiatu pisemnie
z uzasadnieniem

IX

Sekcje sportowe prowadzone przez Ośrodek

nieodpłatnie
*) brutto - z podatkiem od towarów i usług (VAT),

**) netto - bez podatku od towarów i usług.