Przydatne linki

Starostwo Powiatowe w Pszczynie www.powiat.pszczyna.pl
Urząd Miejski w Pszczynie www.pszczyna.pl
Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju www.goczalkowicezdroj.pl
Urząd Gminy w Kobiórze www.kobior.com.pl
Urząd Gminy w Miedźnej www.miedzna.pl
Urząd Gminy w Pawłowicach www.pawlowice.pl
Urząd Gminy w Suszcu www.suszec.pl
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie www.moris.pszczyna.pl
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju www.gosir.goczalkowicezdroj.pl
Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach www.gos-pawlowice.pl
Kryta Pływalnia w Woli www.basen.miedzna.pl
Hala Sportowa w Suszcu www.hala-suszec.pl
Portal pless.pl www.pless.pl
Portal Infopres.pl www.infopres.pl
Gazeta Pszczyńska www.pszczynska.pl
Portal www.pszczynski.com.pl
Portal www.plesowka.pl
Głos Pszczyński www.glos.pless.pl
UKS Plebad Pszczyna www.uksplesbad.pl
PLKS Pszczyna www.plkspszczyna.pl
MKS Iskra Pszczyna www.iskra.pszczyna.pl

Polecamy także portal sportowy informujący o sprawach związanych ze sportem powiatu pszczyńskiego:
Strefa Pszczyńskiego Sportu www.sps24.pl
Grafika przedstawia herb powiatu pszczyńskiego