Cennik i rezerwacje


Zasady udziału w zajęciach fitness:
- obowiązek dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt;
- zaleca się zachowanie dystansu społecznego;
- maksymalnie 15 osób biorących udział w zajęciach + 1 instruktor;
- na obiekcie mogą przebywać tylko osoby biorące udział w zajęciach;
- korzystanie z osobistego sprzętu treningowego (maty do ćwiczeń).Bilet jednorazowy - 10 zł
Karnet (5 wejść) - 40 zł

Informację o wolnych miejscach można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 32 210 55 00 wewn. 30
Rezerwacji dokonać można tylko i wyłącznie osobiście po wykupieniu biletu/karnetu w siedzibie Ośrodka.
W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 25 osób + instruktor.

Grafika przedstawia herb powiatu pszczyńskiego