Nagrody Starosty Pszczyńskiego w dziedzinie sportu2020-12-30, 10:04

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie nagrody Starosty Pszczyńskiego w dziedzinie sportu. Do 31 stycznia można zgłaszać zawodników, trenerów i działaczy z powiatu pszczyńskiego, którzy wnieśli szczególny wkład w rozwój sportu.

Nagrody Starosty Pszczyńskiego wręczone będą po raz drugi. Przyznawane są zawodnikom i trenerom osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz działaczom sportowym za szczególny wkład w rozwój sportu w 2020 roku.

W powiecie pszczyńskim nie brakuje wyróżniających się sportowców, co potwierdziły przyznane w tym roku po raz pierwszy Nagrody Starosty Pszczyńskiego. Trafiły one do 36 osób. - Nagrody pieniężne dla sportowców to nie tylko podziękowanie za godne reprezentowanie naszego powiatu na arenach sportowych, ale też docenienie ciężkiej pracy, jaką sportowcy, trenerzy i działacze wkładają w przygotowanie do zawodów - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Do wyróżnienia można zgłaszać zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych reprezentujących klub sportowy lub stowarzyszenia sportowe z siedzibą na terenie powiatu pszczyńskiego lub będących jego mieszkańcami. Wystarczy wypełnić załączony w plikach "do pobrania" wniosek wraz z uzasadnieniem zawierającym dokładny opis osiągnięć kandydata do nagrody.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub właściwy organ kopię dokumentu stwierdzającego osiągnięcie danego wyniku sportowego w przypadku, gdy typowanym do nagrody jest zawodnik lub trener.

Gotowy wniosek wraz z oświadczeniem kandydata ze zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych należy składać do Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna do 31 stycznia 2021 roku. Decyduje data wpływu do urzędu.
Wyłonienie laureatów nagród nastąpi najpóźniej do 31 marca.
Powrót do listy artykułów.
Grafika przedstawia herb powiatu pszczyńskiego