Cennik

Wysokość opłat*) za udostępnienie oraz korzystanie z obiektów sportowych i rekreacyjnych Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie 

Cennik POSiR 2023

*) brutto z podatkiem od towarów i usług (VAT)

Pliki do pobrania:
ZARZĄDZENIE-STAWKI BAZOWE POSiR w 2023.pdf