Fitness

fitness
Bilet jednorazowy – 10 zł
Karnet (5 wejść) – 40 zł
 
Informację o wolnych miejscach można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 32 210 55 00 wewn. 30
Rezerwacji dokonać można tylko i wyłącznie osobiście po wykupieniu biletu/karnetu w siedzibie Ośrodka.
W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 20 osób + instruktor.
Katarzyna Płachno
Instruktorka rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness, licencje B zdobyła w Euro Fitness School w Bielsku. Uczestniczyła w licznych konwencjach i szkoleniach między innymi: TBC, Dance aerobik, Latino Dance i Step. Osobiście preferuje zajęcia typu step i dance.
 
 

 
Anna Kozińska
Nauczyciel wychowania fizycznego (obecnie Powiatowy Zespół Szkół Nr. 2 w Pszczynie). 
Kurs instruktora fitness ukończyła na AWF-ie w Katowicach. 
Liczne konwencje, szkolenia, warsztaty na terenie całego kraju pozwalają jej podnosić swoje kwalifikacje 
oraz dają nowe pomysły na zajęcia. Ulubione zajęcia to STEP, BODY BALL, AEROBOX, DANCE oraz wzmacnianie. 
Jest również instruktorem rekreacji ruchowej z zakresu narciarstwa zjazdowego. 
Jej hobby to głównie sport – siatkówka, pływanie, narciarstwo. Posiada patent żeglarza jachtowego. 
Lubi nowe wyzwania. W wolnych chwilach lubi czytać i grać na gitarze.
 

REGULAMIN ZAJĘĆ AEROBIKU


1. Organizatorem zajęć aerobiku jest Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie
2. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem podanym w serwisie www.posir.pszczyna.pl.
3. POSiR zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.
4. Zasady uczestnictwa:
a. W zajęciach aerobiku uczestniczą osoby, które wcześniej zarezerwowały odpłatnie miejsce (wykupiły bilety jednorazowe w przedsprzedaży lub „skasowały” karnet).
W dni świąteczne zajęcia aerobiku nie odbywają się.
UWAGA! W przypadku gdy zarezerwuje się miejsce wcześniej, ale z różnych przyczyn nie wzięło się udziału w zajęciach, nie ma możliwości zwrotu kosztów, a także przesunięcia na inny termin.
b. Rezerwacje dokonuje się osobiście oraz imiennie w siedzibie POSiR-u w godzinach pracy Ośrodka lub po zakończonych zajęciach.
c. Osoba, która przychodzi z rezerwacją przed zajęciami pojawia się w punkcie kasowym, celem potwierdzenia swojej obecności.
5. Karnet jest wystawiany imiennie na jedną osobę i nie ma możliwości odstępowania go innym osobom lub wspólnego wchodzenia kilku osób na jeden karnet.
6. Rezerwację zajęć można dokonać osobiście, maksymalnie na dwa tygodnie do przodu.
7. Uczestnicy zajęć aerobiku posiadają zgodę lekarza na udział w takich zajęciach.
8. Karnet jest ważny dwa miesiące licząc od daty pierwszych zajęć zapisanych na karnecie.
9. POSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez prowadzącego instruktora.
10. Istnieje możliwość uzyskania telefonicznej (32 210 55 00 wewn. 30) informacji o ilości zarezerwowanych miejsc na poszczególne zajęcia.
11. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
12. W jednych zajęciach może wziąć udział maksymalnie 20 osób (nie licząc instruktora).
13. Na zajęcia aerobiku obowiązuje obuwie sportowe przeznaczone do tego rodzaju zajęć, zamienne od tego, w którym się przyszło i z czystą podeszwą oraz odpowiedni strój.
14. POSiR zastrzega sobie prawo do zmian: cennika, harmonogramu zajęć, instruktora, postanowień niniejszego regulaminu oraz prawo do podejmowania ostatecznej decyzji w kwestiach spornych.
15. Klienci wykupujący bilety wstępu lub karnety akceptują jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

Regulamin Fitness.pdf