Turniej Siatkówki Amatorskich Drużyn Mieszanych

 

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie serdecznie zaprasza do udziału w 3. Turnieju Siatkówki Amatorskich Drużyn Mieszanych o Puchar Starosty Pszczyńskiego, który odbędzie się w sobotę 14 października 2023.

Do udział w turnieju zapraszamy drużyny złożone z mieszkańców powiatu pszczyńskiego (w każdej drużynie dopuszcza się możliwość zgłoszenia jednego zawodnika spoza terenu powiatu pszczyńskiego), którzy ukończyli 16 rok życia. Każdy zespół może składać się maksymalnie z 10 zawodników/zawodniczek, którzy nie są zgłoszeni do rozgrywek prowadzonych przez PZPS lub inny wojewódzki związek piłki siatkowej. W trakcie trwania meczu na boisku musi przebywać minimum jedna zawodniczka. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 12 zespołów, a rywalizacja odbywać się będzie na trzech boiskach. Wszystkie szczegółowe informacje zajdziecie w regulaminie imprezy, dostępnym w „plikach do pobrania”.

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są drogą elektroniczną (sport@posir.pszczyna.pl z dopiskiem „Turniej Siatkówki”) do 10 października 2023. W zgłoszeniu należy podać: nazwę zespołu, imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz telefon kontaktowy. Wpisowe do turnieju w wysokości 200 zł należy uiścić do 10 października  2023 (przelewem na konto BS 26 8448 0004 0030 9145 2000 0001 lub osobiście w biurze Ośrodka).

W ramach wpisowego organizator zapewnia: rozgrywki sportowe, obsługę sędziowską, opiekę medyczną i techniczną, puchary i statuetki dla najlepszych oraz nagrody. Rozpoczęcie turnieju zaplanowane jest na godzinę 9.00.

Wszyscy niepełnoletni, którzy chcą wziąć udział w turnieju, muszą bezwzględnie dostarczyć podpisaną zgodę rodzica/opiekuna na udział w zawodach, która dostępna jest w „plikach do pobrania”. 

Zgłoszone zespoły (stan na dzień 20 września 2023):
Sabrina Team
Kokosowa Terapia
Black Team
Ryś Team
Sabrina z Ciupagą
Si Kalafo

Pliki do pobrania:

REGULAMIN 3 TURNIEJ SIATKÓWKI AMATORSKICH DRUŻYN MIESZANYCH.pdf

ZGODA RODZICA.pdf

KARTA ZGŁOSZENIOWA.pdf